طراحی شبکه های ذخیره سازی

با توجه به اهمیت ذخیره سازی اطلاعات و نیاز به سرعت و عملکرد بالا(Performance) ، پایدار بودن و در دسترس بودن داده ها(Availability) در ذخیره سازی اطلاعات، نیازمند طراحی شبکه ذخیره سازی بر اساس رده دیتاسنتر (Tier) ، رعایت redundancy در سطوح مختلف ، طراحی مسیرو بستر جایگزین برای ذخیره سازی داده ها متناسب با نیاز سازمان و استفاده از بستر وتوپولوژی مناسب برای ذخیره سازی اطلاعات می باشد.

فواید اجرا
• امن سازی بستر ذخیره سازی و انتقال اطلاعات
• یکپارچه سازی ذخیره سازی اطلاعات
• بالابردن سطح پایداری (High-availability) وجلوگیری از اختلال در سرویسی دهی
• انتخاب راه کارهای پشتیبان گیری از اطلاعات و بازیابی آن
• ایجاد بستر جایگزین برای انتقال اطلاعات در مواقع لزوم یا بحرانی
• صرفه جویی در منابع و هزینه ها
• ایجاد بستر مناسب با سرعت بالا برای ذخیره سازی اطلاعات

روش اجرا
• نیاز سنجی دقیق و شناخت تمامی نیاز های سازمان
• محاسبه میزان سرعت برای ذخیره سازی اطلاعات (Performance)
• انتخاب توپولوژی ذخیره سازی
• بررسی و آنالیز تجهیزات برای ایجاد بستر مناسب ذخیره سازی
• بررسی سازگار بودن دستگاه ها و سایر تجهیزات
• بررسی روش پیاده سازی و ایجاد بستر ذخیره سازی
• انتخاب ذخیره ساز، هاردیسکها و لایسنس ها متناسب با سطح دیتاسنتر
• رمز نگاری بر روی اطلاعات
• انتخاب سوئیچ ها ، کارت ها و زیرساخت های ارتباطی بر اساس سطح دیتا سنتر
• پیاده سازی Redundancy در سطوح مختلف متناسب با سطح دیتاسنتر

هزینه اجرا:
مطابق با تعرفه اتحادیه فن آوران رایانه