تبدیل سرورهای فیزیکی به ماشین های مجازی

تبدیل سرورهای فیزیکی به ماشین های مجازی
با توجه به پیشترفت فناوری مجازی سازی و امکانات پیشرفته آن که امروزه استفاده از آنها برای هر شرکت یا سازمانی ضروری می باشد یکی از خدمات قابل ارائه در این حوزه تبدیل سرورهای فیزیکی که سیستم عامل بصورت مستقیم بر روی آنها نصب شده است به سرورهای مجازی می باشد. این تغییر حتی در صورتی که شما نیازی به بروزرسانی نداشته باشید یا سرورهای فیزیکی کلیه نیازهای شما برآورده می سازند، بسیار ضروری و حیاتی می باشد. زیرا راه اندازی سرویس های از قبیل پشتیبان گیری و سرورهای جایگزین و بسیاری دیگر فقط از طریق پلتفرم مجازی سازی شده امکان پذیر می باشد.
فواید اجرای این راهکار:
– صرفه جویی در استفاده از منابع سخت افزاری و اختصاص یک سرور سخت افزاری به چندین سیستم عامل و نرم افزار مجزا
– امکان بروزرسانی و ایجاد تغییرات راحتتر و سریعتر
– امکان تهیه نسخه های پشتیبان از ماشین های مجازی و بازیابی آن در کمترین زمان
– امکان بهره گیری از ماشین های جایگزین جهت جلوگیری از توقف سرویس دهی نرم افزارها
– امکان تغییر منابع سخت افزاری هر ماشین بصورت مجازی و بدون تغییر در سخت افزارها
روش اجرا:
– آنالیز و مطالعه سخت افزارها و نرم افزارهای موجود جهت استفاده بهینه از امکانات و به حداکثر رساندن توان سرویس دهی، امنیت و ایمنی
– آنالیز و مطالعه روش توسعه در نظر گرفته شده جهت بروزرسانی و قابلیت گسترش توان سرویس دهی دستگاه ها
– تهیه نسخه های پشتیبان جهت به حداقل رساندن امکان از دست رفتن اطلاعات
– ساخت ماشین های مجازی بصورت موازی جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در سرویس دهی نرم افزارها
– آماده سازی سخت افزار و بروزرسانی آن
– نصب سیستم عامل و پلتفرم مجازی سازی
– راه اندازی و پیکربندی پلتفرم مجازی سازی
– تبدیل سرورهای سخت افزاری به ماشین های مجازی
– حصول اطمینان از صحاتحادیه فن آوران رایانهت عملکرد ماشین های مجازی

هزینه اجرا:
مطابق با تعرفه اتحادیه فن آوران رایانه