بسته پشتيبانى پایه (Base Package)

بسته پايه با ارائه خدمات فنى و پشتيبانى حرفه اى و هدف حفظ و نگهدارى سخت افزارهاى تامين شده در جهت بهبود عملكرد و قراردادن آنها در شرايط نگهدارى مناسب و در نهايت افزايش حداكثرى عمر سرويس دهى سخت افزار از شركت آداك فناورى مانيا اين امكان را فراهم مى آورد تا مشتريان بتوانند در زمان استفاده از بسته همواره از خدمات پشتيبانى آداك فن آورى مانيا بهره مند بوده و از مشاوره هاى تيم هاى خدمات پس از فروش جهت بهبود عملكرد محصولات خريدارى شده خود استفاده كنند.

 • پوشش كامل خدمات پس از فروش
 • پوشش گروه خدمات پشتيبانى از مجموعه خدمات پيشگيرانه

 1. خدمات پس از فروش
  • گروه پشتيبانى اختصاصى
  • كارشناس پشتيبانى اختصاصى
  • اولويت در فروش و تامين قطعات
  • اولويت در فروش تجهيزات موجود در انبارها
  • اعزام گروه مديريت بحران در 24 ساعت شبانه روز
  • حمل و نقل ايمن از انبار به سايت هاى مشترى و بالعكس
  • تميز كردن گرد و غبار تجهيزات بصورت ساليانه
  • مشاوره خريد و طراحى سامانه هاى ذخيره سازى
  • مشاوره و طراحى الگوهاى ارتقاء سامانه هاى ذخيره سازى
  • مشاوره خريد سرور و تجهيزات جانبى آن
  • مشاوره خريد تجهيزات امنيتى و طراحى شبكه امن
  • مشاوره خريد تجهيزات شبكه
 2. خدمات پيشگيرانه
  • گروه خدمات پشتيبانى

اين گروه با ارائه خدمات پشتيبانى تخصصى به دستگاه هاى خريدارى شده از شركت آداك فناورى مانيا و همچنين امكان تحت پوشش گرفتن ساير تجهيزات در اختيار مشتريان، امكان افزايش توان و زمان سرويس دهى سخت افزار را تا 90 درصد افزايش مى دهد.

 • مشاوره عملياتى و فنى
 • طرح هاى پشتيبانى اختصاصى( بر اساس تنوع و گستردگى محصولات يا خدمات ويژه مورد نياز مشتريان)
 • افزايش چتر پوشش خدمات به كليه محصولات خريدارى نشده از شركت آداك فن آورى مانيا (فقط محصولات مورد پشتيبانى آداك فن آورى مانيا)
 • بازديد ماهيانه از تجهيزات تحت پوشش